BGS GLOBAL VIETNAM PREPARES A TEAM OF IMPLEMENTERS TO MEET THE EVER-INCREASING CONSULTING DEMAND OF THE BGS GLOBAL MODEL FROM BUSINESSES


The training course that is intended for BGS Global Implementer came to an end with joy and happiness on the 11th of November, 2022.

Accordingly, those who become BGS Global Implementers are:

  1. Truong Nhu Hoa
  2. Be Huynh Bich Tram
  3. Duong Phuoc Tra My
  4. Nguyen Thi Xuan Nuong
  5. Nguyen Hai

This completed training course means that we will have a team of professional, dedicated, and experienced BGS Global implementers who consult the BGS Global Model for small and medium-sized enterprises (SMEs).

We hope that the BGS Global Implementer Community will make progress down the road and always accompany BGS Global Vietnam to not only create a growth-driving force but also a prosperous Vietnamese business community.

When you register to become a BGS Global Implementer, you will receive the following benefits:

  • Have more attractive sources of income.
  • Participate in consulting projects at BGS Global.
  • Get consulting documents according to the BGS Global model.
  • Get cooperation and support from BGS Global if you want to start a business in the consulting field.

BGS Global Vietnam expects the implementers to firmly believe and develop on the consulting path for enterprises.

BGS Global Vietnam.

PHÁT TRIỂN KINH DOANH

chúng tôi cam kết

Chỉ có 5% nhà lãnh đạo được sinh ra với tài năng thiên bẩm, phần còn lại đều do quá trình học hỏi và tích lũy của bản thân. Chúng tôi đảm bảo sẽ tạo ra một nhóm lãnh đạo gắn kết và tổ chức doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, lành mạnh. Toàn tổ chức tập trung cao độ để đạt mục tiêu.

COACHING MIỄN PHÍ 60 PHÚT

TP.HCM: 596 Nguyễn Đình Chiểu, P. 3, Q. 3, TP.HCM
HÀ NỘI: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
HOA KỲ: 6162 Deluna Way Johns Greek, GA 30097, USA

LET BGS GLOBAL HELP YOUR BUSINESS WITH THE OUTSTANDING GROWTH

Register for a free 90-minute coaching with the BGS Global implementer

REGISTER NOW