SEMINAR #1 SME LEADERS TALK “THE GROWTH BOOST FOR THE SMEs GROWTH BY THE BGS GLOBAL MODEL “


On the morning of April 3, 2021, BGS Global held the first episode in the series of SME Leaders Talk programs for small and medium business owners with the theme “Boosting the SME growth under the BGS Global model”.

Participants in this first episode are BGS Global experts including:

Ths David Tan Nguyen: Hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn Tái cấu trúc doanh nghiệp, Nhân sự, BSC-KPIs, Lương 3P, Hệ thống quản lý, Thương hiệu, Sales & Marketing. Chủ tịch BrainGroup, Giám đốc Chiến lược BrainMark Vietnam.

Ths. Nguyễn Thị Hoàng Anh: Kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo Quản trị nguồn nhân lực, Xây dựng Hệ thống Quản lý, Đánh giá năng lực, BSC-KPIs, Lương 3P… Thành viên Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc Gia – KV Phía Nam (VCCI). Hiện Bà là Giám đốc Phát triển kinh doanh BMG Business Consulting.

MBA. David Tan Nguyen: Over 20 years of consulting experience in Corporate Restructuring, Human Resources, BSC-KPIs, 3P compensation, Management System, Branding, Sales & Marketing. BrainGroup Chairman, BrainMark Vietnam Strategy Director.

 

MBA. Nguyen Thi Hoang Anh: More than 10 years of experience in consulting and training related to Human Resource Management, Building Management System, Capacity Assessment, BSC-KPIs, 3P Compensation, etc. Member of Advisory Council and The Southern National Startup Support – (VCCI). Currently, she is the Business Development Director of BMG Business Consulting.

As a part of the program, MBA. David Tan Nguyen listed the current issues that SME businesses are facing, causing not only businesses are seriously stagnated but the business growth has not met expectations: vision, departmental structure, human resources, management system, action plan, etc.

As a following part, MBA. Nguyen Thi Hoang Anh shared about the BGS Global model. Accordingly, BGS Global – Business Growth System Global is a business development model from the United States, creating growth force for small and medium-sized businesses through 6 Key Components and 8 Key Solutions to boost the growth for businesses.

This model is appropriate for small and medium-sized businesses due to its lean, innovative, efficient, and simple to use qualities.

After the sharing, it was Q&A time, many questions were raised surrounding the issue of how to create growth momentum with the current business situation, how is the implementation time of the BGS Global model? How many employees are needed to deploy the BGS Global model?

Finally, the first episode of the series of SME Leaders Talk “The driving force of SME growth under BGS Global model” has ended successfully after nearly 2 hours

In the near future, BGS Global will roll out many SME Leader Talk programs with different intriguing topics. Please visit the website frequently to avoid missing any updates.

BGS Global

PHÁT TRIỂN KINH DOANH

chúng tôi cam kết

Chỉ có 5% nhà lãnh đạo được sinh ra với tài năng thiên bẩm, phần còn lại đều do quá trình học hỏi và tích lũy của bản thân. Chúng tôi đảm bảo sẽ tạo ra một nhóm lãnh đạo gắn kết và tổ chức doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, lành mạnh. Toàn tổ chức tập trung cao độ để đạt mục tiêu.

COACHING MIỄN PHÍ 60 PHÚT

TP.HCM: 596 Nguyễn Đình Chiểu, P. 3, Q. 3, TP.HCM
HÀ NỘI: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
HOA KỲ: 6162 Deluna Way Johns Greek, GA 30097, USA

LET BGS GLOBAL HELP YOUR BUSINESS WITH THE OUTSTANDING GROWTH

Register for a free 90-minute coaching with the BGS Global implementer

REGISTER NOW