BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Bản quyền tác giả BGS Global® được đăng ký độc quyền bởi Công ty TNHH Tập Đoàn BrainGroup. Chương trình tư vấn theo mô hình BGS Global® được triển khai ở nhiều quốc gia. Tại thị trường Đông Nam Á, BGS Global Vietnam là đơn vị được ủy quyền triển khai tư vấn mô hình này cho các cộng đồng các doanh nghiệp.