THE BGS GLOBAL MODEL LÀ GÌ?

BGS GLOBAL (Business Growth System Global).
Là mô hình kiến tạo lực đẩy tăng trưởng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) do Hội đồng chuyên gia BGS Global (BGS Global Expert Council – BGEC) gồm các chuyên gia đến từ Canada, Hoa Kỳ, Singapore và Việt Nam nghiên cứu phát triển.
Với phương pháp trực quan thực tế, mô hình BGS Global giúp doanh nghiệp dễ dàng ứng dụng thông qua 6 Key Components và 8 Key Solutions tạo nên giá trị của một doanh nghiệp. Đây là công trình nghiên cứu độc đáo giúp Lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

0

6 Key Components

BGS Global được tạo bởi 6 Key Components gồm: Vision (Tầm nhìn) – Structure (Cấu trúc) – Dashboard (Chỉ số sức khỏe) – Action (Hành động) – Process (Quy trình) – People (Con người). Đây cũng là những vấn đề mà hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) gặp phải trong quá trình kinh doanh.

Vision

Tầm nhìn thể hiện trí tuệ của người lãnh đạo và quyết định tương lai doanh nghiệp. Theo BGS Global, Tầm nhìn không chỉ đơn thuần là thông điệp mà phải được chuyển hoá thành những con số cụ thể để làm kim chỉ nam dẫn dắt cho mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Structure

Cơ cấu tổ chức là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Theo BGS Global, việc xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp, trong đó các chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban được xác định rõ ràng dựa trên những phương pháp khoa học chính là yếu tố then chốt góp phần giúp doanh nghiệp thực thi các chiến lược hiệu quả.

Dashboard

Hiểu rõ sức khoẻ doanh nghiệp là chìa khoá thành công cho mọi quyết định kinh doanh. Theo BGS Global, doanh nghiệp là một cơ thể sống luôn cần được thăm khám và kiểm tra định kỳ bằng bộ chỉ số sức khoẻ công ty và từng phòng ban. Đề ra giải pháp dựa trên dữ liệu và công cụ phân tích khoa học là cơ sở quyết định của mọi nhà quản trị xuất sắc.

Action

Hành động là quyết định quan trọng tạo lực đẩy tăng trưởng cho mỗi doanh nghiệp. Theo BGS Global, hành động chính là xây dựng và thực thi “bản đồ kinh doanh” hiệu quả. Trong đó mục tiêu, chiến lược và hành động trọng tâm của từng phòng ban được gắn liền chặt chẽ với các mục tiêu và tầm nhìn chung của doanh nghiệp.

Process

Quy trình quản lý hiệu quả là chất keo kết nối mọi hoạt động trong doanh nghiệp. Theo BGS Global, mọi hoạt động trong doanh nghiệp khi triển khai đều cần được quản lý dựa trên hệ thống quy trình, có phân công nhiệm vụ và đánh giá cụ thể để đảm bảo doanh nghiệp vận hành trơn tru, nhịp nhàng và nhất quán.

People

Con người là nguồn lực cốt lõi mang lại sự sáng tạo và thành công của doanh nghiệp. Theo BGS Global, con người là tài sản quý giá cần được quản trị dựa trên các phương pháp hiện đại để tối đa hoá năng suất lao động, tối ưu hoá chi phí và nhân bản hoá nhanh đội ngũ nhân tài kế thừa trong doanh nghiệp.

8 Key Solutions

Ứng với 6 Key Components là 8 Key Solutions bao gồm: Vision (Tầm nhìn) – Structure (Cấu trúc) – Dashboard (Chỉ số sức khỏe) – Sales & Marketing (Tiếp thị và bán hàng) - Action Plan (Kế hoạch hành động) – Performance (BSC - KPI) – Manpower (Nhân lực) – Process (Quy trình) giúp doanh nghiệp tăng trưởng vượt bậc và đạt mục tiêu kinh doanh.

VISION

 • Thông điệp tầm nhìn.
 • Thông điệp sứ mệnh.
 • Giá trị cốt lõi.
 • Triết lý kinh doanh.
 • Mục tiêu 5 năm.

STRUCTURE

 • Phân tích hiện trạng.
 • Cơ cấu tổ chức công ty.
 • Cơ cấu tổ chức phòng ban.
 • Lập danh sách chức danh.
 • Chức năng nhiệm vụ phòng ban.

DASHBOARD

 • Chỉ số sức khoẻ công ty.
 • Chỉ số sức khoẻ phòng ban.
 • Phân tích chỉ số công ty.
 • Những vấn đề tồn đọng.
 • Giải pháp/ Bài học kinh nghiệm.

SALES & MARKETING

 • Xác định Insight khách hàng.
 • Sáng tạo sản phẩm.
 • Mục tiêu kinh doanh.
 • Kênh phân phối.
 • Chiến lược Marketing.

ACTION PLAN

 • Mục tiêu công ty.
 • Mục tiêu phòng ban.
 • Chiến lược thực hiện mục tiêu.
 • Kế hoạch hành động.
 • Kế hoạch ngân sách.

PERFORMANCE

 • KPI Công ty.
 • KPI Phòng ban.
 • KPI Cá nhân.
 • Quy chế KPI.
 • Kiểm soát KPI.

MANPOWER

 • Phân tích hiện trạng nhân sự.
 • Chỉ số hiệu quả nhân sự.
 • Định biên nhân sự.
 • Hiệu quả tuyển dụng.
 • Chương trình đào tạo.

PROCESS

 • Phân tích hệ thống quản lý.
 • Quy trình liên phòng ban (01).
 • Danh mục quy trình trọng yếu (10).
 • Phân tích chuyển đổi số.
 • Định hướng ứng dụng công nghệ.