Khám sức khoẻ doanh nghiệp

KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT DOANH NGHIỆP

Hãy kiểm tra sức khỏe của doanh nghiệp, bằng việc bạn chọn các đáp án sau đây
Có tất cả 20 câu hỏi với thang điểm 5