Khám sức khoẻ doanh nghiệp

KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT DOANH NGHIỆP

Hãy kiểm tra sức khỏe của doanh nghiệp, bằng việc bạn chọn các đáp án sau đây
Có tất cả 20 câu hỏi với thang điểm 5

Cảm ơn bạn đã tham gia!

Xin vui lòng bấm nút Xem kết quả để biết điểm số và đánh giá từ BGS Global.

Kết quả

Số điểm:
[55]/100

Đánh giá:

Doanh nghiệp của bạn thiếu lực đẩy tăng trưởng.
Bạn cần đầu tư cho doanh nghiệp từ tư tưởng lãnh đạo đến cách điều hành.

Bạn cần xem xét lại từ cơ cấu doanh nghiệp đến con người. 

Số điểm:
[55]/100

Đánh giá:

Doanh nghiệp của bạn thiếu lực đẩy tăng trưởng.

Bạn cần tập trung xây dựng hệ thống và thực thi.

Bạn cần xây dựng lại các chương trình quản trị đồng bộ.

Số điểm:
[55]/100

Đánh giá:

Doanh nghiệp của bạn có tiềm năng để tạo lực đẩy tăng trưởng.

Bạn nên dành thời gian cấu trúc lại công ty và đưa ra giải pháp mới.

Bạn hãy kêu gọi cả hệ thống vào cuộc để thực hiện giải pháp tăng trưởng.

Số điểm:
[55]/100

Đánh giá:

Doanh nghiệp của bạn có nguồn lực để tăng trưởng.

Bạn cần xây dựng hệ thống vận hành hiệu quả bắt đầu từ tư duy mới.

Bạn hãy hoàn thiện hệ thống vận hành và chiến lược kinh doanh.

Số điểm:
[55]/100

Đánh giá:

Doanh nghiệp của bạn có lực đẩy tăng trưởng tốt.

Bạn hãy phát huy thế mạnh hiện có để tăng trưởng.

Bạn hãy rà soát tồn đọng, giải quyết dứt điểm những rào cản để tăng trưởng tốt hơn.

Số điểm:
[55]/100

Đánh giá:

Doanh nghiệp của bạn đang có sức khỏe rất tốt, cố gắng nhân rộng mô hình BGS Global.
Bạn hãy chia sẻ những thành công rất đáng tự hào của mình cho đội ngũ.
Bạn hãy bổ sung những thách thức mới vào hệ thống để đạt mục tiêu cao hơn.