Hơn 74% các doanh nghiệp không thành công khi áp dụng KPI

Dẫn đến không xây dựng được hệ thống hoàn thiện và các thành viên trong đội ngũ không phối hợp được với nhau. Các nhà quản lý giao chỉ tiêu KPI quá nhiều cho một vị trí chức danh trong một thời gian dài.
Trong quá trình vận hành, thực thi KPI dẫn đến không có những đánh giá khách quan về phương pháp và điều chỉnh kịp thời hoặc rà soát mục tiêu đã được phân bổ hợp lý hay chưa.
Các lãnh đạo doanh nghiệp thường giao nhiệm vụ xây dựng KPI cho phòng Nhân sự. Nhưng KPI là từ mục tiêu và chiến lược công ty triển khai xuống nên không thể đặt trọng trách này cho phòng Nhân sự.

KPI HAY BÀI CA – BI – AI?

CỐ GẮNG ĐỂ LÀM GÌ?Không có KPI, nhân viên sẽ tự hỏi chính mình, bao lâu nay mình cố gắng để làm gì? Khi sếp không thấy, không ghi nhận và không hề có một lời động viên, khen ngợi. Khi ngày ngày vẫn chỉ được chấm công như nhau và trả lương như nhau.

KẾT QUẢ LÀ HIỆU QUẢ HAY HẬU QUẢ?Bất kỳ một công việc nào cũng sẽ tạo ra kết quả. Nhưng KẾT QUẢ đó có thể là HIỆU QUẢ, mà cũng có thể là HẬU QUẢ và kết quả tạo ra đi ngược với mong muốn của Ban lãnh đạo. Giao KPI nhưng nếu KPI đó không được thể hiện từ Bảng tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, không gắn liền với Chiến lược, Kế hoạch và Mục tiêu công ty sẽ làm cho doanh nghiệp mãi dậm chân tại chỗ, thậm chí đi thụt lùi thay vì phát triển.HIỂU VÀ TRẢ KPI VỀ ĐÚNG CHỨC NĂNGKPI là công cụ để đánh giá thưởng và ghi nhận những nỗ lực của nhân viên. KPI sẽ chính là thần dược hữu hiệu giúp giữ chân nhân tài và phát huy năng lực của đội ngũ nòng cốt.

HÃY TẠO RA LỰC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG TỪ BÊN TRONG DOANH NGHIỆP VỚI MÔ HÌNH BGS GLOBAL

Dịch vụ tư vấn quản trị ứng dụng mô hình BGS Global được thiết kế với 6 Key Components và 8 Key Solutions nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững từ.
BGS Global là mô hình kiến tạo lực đẩy tăng trưởng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) do Hội đồng chuyên gia BGS Global gồm các chuyên gia đến từ Canada, Hoa Kỳ, Singapore và Việt Nam nghiên cứu phát triển.

6 ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA MÔ HÌNH BGS GLOBAL

CỘNG ĐỒNG KHÁCH HÀNG

CÂU CHUYỆN KHÁCH HÀNG