TƯ VẤN CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP THEO MÔ HÌNH BGS GLOBAL 

DOANH NGHIỆP BẠN ĐANG ĐAU ĐẦU

  • Doanh nghiệp chưa có tầm nhìn, sứ mệnh
  • Doanh nghiệp đã có bảng tầm nhìn nhưng vẫn còn chung chung, mang tính “khẩu hiệu” chỉ để treo trên tường hoặc để trên website mà không có những con số cụ thể.
  • Nhân viên không hiểu được tầm nhìn công ty nên có kế hoạch hành động không nhất quán và đi ngược với mong muốn của lãnh đạo doanh nghiệp
  • Thiếu tập trung vào tầm nhìn đã được xác định

HƯỚNG RA CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

BGS GLOBAL (Business Growth System Global).
Là mô hình kiến tạo lực đẩy tăng trưởng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) do Hội đồng chuyên gia BGS Global (BGS Global Expert Council – BGEC) gồm các chuyên gia đến từ Canada, Hoa Kỳ, Singapore và Việt Nam nghiên cứu phát triển.
Với phương pháp trực quan thực tế, mô hình BGS Global giúp doanh nghiệp dễ dàng ứng dụng thông qua 6 Key Components và 8 Key Solutions tạo nên giá trị của một doanh nghiệp. Đây là công trình nghiên cứu độc đáo giúp Lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TẦM NHÌN TẠI BGS GLOBAL

  1. Xây dựng thông điệp: TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
  2. Xây dựng TRIẾT LÝ KINH DOANH
  3. Xây dựng mục tiêu 5 năm về mức độ TĂNG TRƯỞNG ĐẠT KỲ VỌNG của doanh nghiệp

Giải pháp cho doanh nghiệp chưa hoàn thiện tầm nhìn

Chi tiết và thực tiễn từ nhiều doanh nghiệp thành côngHãy liên hệ ngay với BGS Global với 90 phút coaching miễn phí!

CHUYÊN GIA TƯ VẤN TẦM NHÌN CỦA BGS GLOBAL

ThS. David Tan Nguyen
Chủ tịch BrainGroup, Giám đốc Chiến lược BrainMark

Tác giả sách Sức mạnh tăng trưởng – Ứng dụng mô hình BrainBOS®, Chủ tịch BrainGroup, GĐ Chiến lược BrainMark, Viện Trưởng Viện Quản trị Quốc tế

ThS. David Tan Nguyen
Chủ tịch BrainGroup, Giám đốc Chiến lược BrainMark

Tác giả sách Sức mạnh tăng trưởng – Ứng dụng mô hình BrainBOS®, Chủ tịch BrainGroup, GĐ Chiến lược BrainMark, Viện Trưởng Viện Quản trị Quốc tế

ThS. David Tan Nguyen
Chủ tịch BrainGroup, Giám đốc Chiến lược BrainMark

Tác giả sách Sức mạnh tăng trưởng – Ứng dụng mô hình BrainBOS®, Chủ tịch BrainGroup, GĐ Chiến lược BrainMark, Viện Trưởng Viện Quản trị Quốc tế

CÂU CHUYỆN KHÁCH HÀNG

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CÙNG CHUYÊN GIA

Mô hình BGS Global giúp doanh nghiệp tạo lực đẩy tăng trưởng được hướng dẫn bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm và cam kết tăng trưởng cho từng doanh nghiệp cụ thể.
    Nếu bạn muốn nhận đầy đủ các thông tin về mô hình BGS, bộ công cụ và các tài liệu hữu ích khác, vui lòng xác nhận bên dưới: