CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Với mong muốn mang lại kiến thức thực tiễn cho các doanh nghiệp ứng dụng mô hình BGS Global, BGS Global Vietnam liên tục triển khai các chương trình đào tạo cho cộng đồng khách hàng và cộng đồng chuyên gia – BGS Global Implementer. Chương trình do các chuyên gia giàu trải nghiệm triển khai trực tiếp tại các tỉnh Thành Phố của Việt Nam.

SME BUSINESS STRATEGIC

Bạn là chủ doanh nghiệp? Doanh nghiệp bạn tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng? Làm cách nào tạo lực đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp bạn?

Xem thêm

SME BUSINESS GROWTH

Là chủ doanh nghiệp? Doanh nghiệp bạn tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng? Làm cách nào tạo lực đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp của bạn?

Xem thêm

BGS GLOBAL IMPLEMENTER

Trở thành chuyên gia BGS Global để cùng xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển thịnh vượng.

Xem thêm